g. de raad / administraties - drachten - friesland: boehouding

g. de raad administraties
drachten - friesland

Wij staan u als ondernemer uit het midden en kleinbedrijf,
vrije beroepsbeoefenaar of particulier

met raad en daad terzijde.

 

g. de raad / administraties

Drachten - Friesland

kantoor:
tel.
0512 54 15 85Boornbergum
Easterbuorren 86
tel.: 0512 38 26 26

e-mail: knt@gdra.nl

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij:

  * het invullen van uw belastingaangifte

* het bijhouden van uw bedrijfsadministratie
(waarbij deelverwerking op uw eigen pc mogelijk is)

* verwerking van de gegevens in een komplete boekhouding

* het verzorgen van uw loon- en personeelsadministratie

* advisering rondom het opzetten van uw eigen administratie

* advisering bij de automatisering van uw boekhouding

* advisering omtrent bedrijfseconomische en organisatorische zaken